Consiliul de administrație

1. Chiorean Măriuca – Director-Președinte

2. Bîrsete Lidia – Cadru didactic

3. Cost Luminița Cristina – Cadru didactic

4. Morar Vasile – Reprezentant Consiliu Local

5. Gabruș Mariana – Reprezentant Primărie

6. Ionescu Dorina – Lider sindical

7.  Iuoraș Adriana  – Părinte

8. Mureșan Ioana – Părinte

9. Petean Alina – Secretar